Tính năng sửa tiêu đề danh mục trong web

Tiêu đề danh mục là tiêu đề mấy mục module nội dung của web. Vào trang admin, tìm mục “Quản lý ngôn ngữ”

sửa tiêu đề danh mục trên web-1

sửa tiêu đề danh mục trên web-2

Nhấn nút sửa màu xanh dương, sửa xong tên thì LƯU lại.

Click để quay lại bài chính: Hướng dẫn sử dụng web

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *