Thay đổi Footer – Cuối trang web

Footer là phần cuối cùng của trang web, thường sẽ chứa thông tin liên hệ và giới thiệu của công ty/shop, hầu hết các website được thiết kế đều đặt theo 1 form như vậy để khách hàng liên hệ cho tiện (1 dạng training thói quen cho khách hàng). Để thay đổi thông tin, bạn làm như bài viết dưới đây.

1. Đối với loại chân web ( Footer ) chỉ 1 cụm chữ ( địa chỉ ):

thay đổi footer cuối trang web-1

Vào phần CÀI ĐẶT THÔNG TIN WEB

vào mục cài đặt thông tin web

Sửa nội dung trong khung này là được, xong cuộn chuột xuống dưới nhấn nút màu xanh lá LƯU để lưu thông tin lại:

sửa thông tin footer web-2

2. Đối với loại chân web ( Footer ) có nhiều menu như sau:

sửa thông tin footer web-3

Thì những menu footer này sẽ quản lý trong phần quản lý menu footer

sửa thông tin footer web-4

sửa thông tin footer web-5

sửa thông tin footer web-6

Tại đây có thể thêm/sửa/xóa mỗi tên menu.
Còn sử dụng menu này để link đến các nhóm bài viết, bài viết đơn… thì xem hướng dẫn sử dụng menu ngang, hướng dẫn sử dụng menu trái. Vì cách sử dụng menu footer cũng giống vậy.

Click để quay lại bài chính: Hướng dẫn sử dụng web