Bách hoa xanh BHX
Bán bánh ngọt 06 – WKN 06
Bán cơm cháy, đồ ăn vặt – WKN 05
Bán dược phẩm thuốc 05 – WKN 05
Bán dược phẩm thuốc 06 – WKN 05
Bán dược phẩm thuốc 07 – WKN 05
Bán dược phẩm thuốc 08 – WKN 05
Bán dược phẩm thuốc 11
Bán dược phẩm thuốc CAO CẤP 04 – WKN 13
Bán đông trùng hạ thảo 2
Bán hàng dược phẩm thuốc 03
Bán nguyên liệu trà sữa làm bánh 03 – WKN 05