Bán thiết bị cơ khí máy móc 03 – WKN 05
Bán thiết bị cơ khí máy móc 04 – WKN 05
Bán xe đạp đồ thể thao 22 – WKN 05
Bán xe Ford 01
Bán xe Isuzu 01
bán xe Mitsubishi
Bán xe oto Mec 21 – WKN 05
Bán xe oto Mitsubishi 20 – WKN 05
Bán xe oto Peugeot 18 – WKN 08
Bán xe oto toyota 19 – WKN 05
Bán xe oto xe hơi Hyundai 01
bán xe tải xe ben 01