Thay đổi Footer – Cuối trang web

Đối với loại chân web ( Footer ) chỉ 1 cụm chữ ( địa chỉ ):

Vô phần CÀI ĐẶT THÔNG TIN WEB

Sửa nội dung trong khung này là được, xong kéo xuống dưới nhấn nút màu xanh lá LUU để lưu thông tin lại:

Đối với loại chân web ( Footer ) có nhiều menu như sau:

Thì những menu footer này sẽ quản lý trong phần quản lý menu footer

Tại đây có thể thêm/sửa/xóa mỗi tên menu.
Còn sử dụng menu này để link đến các nhóm bài viết, bài viết đơn… thì xem hướng dẫn sử dụng menu ngang, hướng dẫn sử dụng menu trái. Vì cách sử dụng menu footer cũng giống vậy