Thay đổi slider của web

Slider là nhiều tấm ảnh khác nhau để giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ chính của 1 website tại trang chủ web. Để thay đổi slider, bạn làm như bài viết dưới đây.

Ghi chú: Để xem kích thước khung slider của web mình và cắt hình đúng tỷ lệ, mời bạn xem bài viết này )

thay đổi slider cho trang chủ web-1

 

Vào trang quản lý admin, phần “GD trang chủ” -> Slider
Tại đây bạn có thể thêm/ xóa/ sửa các hình Slider và đặt số thứ tự hiển thị theo ý muốn

thay đổi slider cho trang chủ web-2

Click để quay lại bài chính: Hướng dẫn sử dụng web