Hướng dẫn tạo nhóm danh mục sản phẩm

Nhóm danh mục sản phẩm là nơi lưu trữ tất các sản phẩm, dùng để phân loại và quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ của 1 trang web. Khi thêm 1 sản phẩm vào trong web, sản phẩm đó buộc phải cho vào 1 trong các nhóm sản phẩm.
nhóm danh mục sản phẩm
Để thêm nhóm danh mục sản phẩm/dịch vụ vào web, bạn vào mục Quản lý nhóm sản phẩm, Click nút đỏ như hình dưới đây
tạo nhóm danh mục sản phẩm-2
HOẶC
Vào “Quản lý menu -> Thể loại sản phẩm”
tạo nhóm danh mục sản phẩm-4
tạo nhóm danh mục sản phẩm-3
Nếu muốn thêm mới nhóm sản phẩm thì chỉ việc nhập tên nhóm ( số 1 ) và nhấn Lưu Thông Tin lại là xong ( số 2 )
Sắp xếp vị trí nhóm sản phẩm/dịch vụ: Nhấn giữ chuột và kéo nhóm sản phẩm đến vị trí muốn đặt, xong nhấn Lưu
tạo nhóm danh mục sản phẩm-5