Hướng dẫn tạo nhóm danh mục tin tức

Nhóm danh mục nội dung ( tin tức/ bài viết ) là nơi lưu trữ tất cả các bài viết trong website (bài viết bổ trợ thêm ngữ nghĩa hoặc review cho sản phẩm hoặc dịch vụ). Khi thêm 1 bài viết vào trong web, bài viết đó thường ở trong 1 trong các nhóm nội dung.

tạo nhóm danh mục tin tức-1

Để thêm mới hoặc quản lý nhóm danh mục nội dung, bạn vào phần “quản lý nhóm nội dung” và Click nút đỏ như hình dưới đây

tạo nhóm danh mục tin tức-2

HOẶC vào Quản lý menu -> Nhóm nội dung

tạo nhóm danh mục tin tức-3

tạo nhóm danh mục tin tức-4

Nếu muốn thêm mới “nhóm nội dung” thì chỉ việc nhập tên nhóm ( số 1 ) và nhấn Lưu Thông Tin lại là xong ( số 2 )
Sắp xếp vị trí nhóm: Nhấn giữ chuột và kéo “nhóm nội dung” đến vị trí muốn đặt, xong nhấn Lưu

tạo nhóm danh mục tin tức-5

Click để quay lại bài chính: Hướng dẫn sử dụng web