Phương thức thanh toán

1. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Bạn chuyển khoản và ghi nội dung thanh toán trên hóa đơn và liên hệ đến SaiGonApp.Com qua các thông tin sau để xác…

Chức năng bình luận bị tắt ở Phương thức thanh toán