0902392120

Hướng dẫn thêm tin tức/bài viết


Vào Quản lý nội dung
nhấn nút "Thêm" màu cam
Sau đó các thao tác nhập thông tin cũng giống như Thêm sản phẩm
Bạn có thể tham khảo cách thêm sản phẩm ở bài viết Hướng dẫn thêm sản phẩm cho web
Đang tải bình luận,....