Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm: Nơi lưu trữ các sản phẩm
Khi thêm 1 sản phẩm vào trong web, sản phẩm đó buộc phải cho vào 1 trong các nhóm sản phẩm

Vô mục Quản lý nhóm sản phẩm
Click nút đỏ này

HOẶC
Vào “Quản lý menu -> Thể loại sản phẩm”

Nếu muốn thêm mới nhóm sản phẩm thì chỉ việc nhập tên nhóm ( số 1 ) và nhấn Lưu Thông Tin lại là xong ( số 2 )
Sắp xếp vị trí nhóm: Nhấn giữ chuột và cầm nhóm sản phẩm kéo đến vị trí muốn đặt, xong nhấn Lưu