Hướng dẫn chèn bản đồ Google Maps ở ngoài vào bài viết

Bạn truy cập địa chỉ: google.com/maps
Gõ địa chỉ của bạn vô

Ra địa chỉ của bạn xong
Click vô 3 cái gạch ( mũi tên 2 chỉ )

LƯU Ý
Nếu nơi ở của bạn ở vị trí mà Google map không tìm ra ( hoặc tìm ra không đúng vị trí ), thì bạn cẩn làm thủ công, đó là tự phóng to bản đồ, nhấn chuột trái chỉ con trỏ vô đúng tại địa điểm đó, bản đồ sẽ chỉ 1 chấm tròn, không duy chuyển chuột, nhấn tiếp 1 lần chuột trái chọn tại địa điểm đó, sẽ có con định vị đỏ hiện ra đúng vị trí đó, xem hình dưới:

Sau đó vẫn là click vô cái 3 gạch như hình trên
Chọn “chia sẻ hoặc nhúng bản đồ”

Qua thẻ “Nhúng bản đồ” và copy hết đoạn mã dưới

Sau đó bỏ đoạn mã vô Word hay bất kỳ đâu, chỉ lấy đúng link trong đoạn mã, xem hình dưới

Chọn biểu tượng này

Dán link vừa lấy vô
Nhập chiều rộng và cao mong muốn cho bản đồ

“Đồng ý” và kết quả hiện ra là 1 khung có chữ iFrame
Tuy nhiên ta lưu tin này lại và ra ngoài giao diện thì đây sẽ hiển thị là 1 bản đồ