Hosting PRO duy trì web • CƠ BẢN
 • 1Gb SSD Dung Lượng

 • 850,000/Năm
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains
 • cPanel/Directadmin. PHP 7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain
 • MÁY CHỦ VIETTEL, HỖ TRỢ GIỜ HÀNH CHÍNH


 • TIÊU CHUẨN
 • 2Gb SSD Dung Lượng

 • 1,300,000/Năm
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains
 • cPanel/Directadmin. PHP 7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain
 • MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG FAST SUPPORT LV1


 • CHUYÊN NGHIỆP
 • 3Gb SSD Dung Lượng

 • 1,700,000/Năm
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains
 • cPanel/Directadmin. PHP 7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain
 • MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP FAST SUPPORT LV2


 • VIP
 • 5Gb SSD Dung Lượng

 • 2,900,000/Năm
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains
 • cPanel/Directadmin. PHP 7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain
 • MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP FAST SUPPORT LV3