0902392120

Bảng giá Hosting


BẢNG GIÁ HOSTING PRO
Khuyến Mãi: Đăng ký: 2 năm, tặng 6 tháng. Đăng ký: 3 năm, tặng 1 năm. Đăng ký: 4 năm, tặng 2 năm. Đăng ký: 5 năm, tặng vĩnh viễn (chỉ áp dụng cho 1 tên miền đã đăng ký kèm gói Hosting ban đầu)
BASIC
1Gb SSD Dung Lượng
Băng Thông Không Giới Hạn
Không giới hạn subdomains
850.000 / Năm
STANDARD
2Gb SSD Dung Lượng
Băng Thông Không Giới Hạn
Không giới hạn subdomains
1.300.000 / Năm
PREMIUM
3Gb SSD Dung Lượng
Băng Thông Không Giới Hạn
Không giới hạn subdomains
1.700.000 / Năm
VIP
5GB SSD Dung Lượng
Băng Thông Không Giới Hạn
Không giới hạn subdomains
2.900.000 / Năm